środa, 19 lutego 2020

Maria Szczegielniak - emerytowana nauczycielka Szkoły w Kunicach, gmina Sławno, woj. łódzkie

Maria Szczegielniak 
- emerytowana nauczycielka Szkoly w Kunicach, gmina Slawno, woj. łódzkieWypowiedź Marii Szczegielniak na uroczystości nadania Obywatelstwa Honorowego
Gminy Sławno:

„Chcę powiedzieć o tym, czym są dla nas książki Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, i czego nas uczą, bo każda książka czegoś uczy, i to każdego, bez względu na wiek czytającego.

Przypomnę o spotkaniu w szkole w Kunicach w maju 2014 roku. Hasłem tego spotkania były słowa zaczerpnięte z książki „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon”, i brzmiały:” Na losach konkretnych ludzi uczyłam się niemal na nowo historii Polski”. My, czytelnicy, na losach bohaterów książek Ziółkowskiej-Boehm tez uczymy się historii.

„Kaja od Radoslawa czyli historia Hubalowego Krzyża.” Jakże z tej książki można wiele się nauczyć o Powstaniu Warszawskim. Jest w niej zdanie, na które warto zwrocić uwagę. Są to słowa , które wypowiedziała Autorka do swojego mąża ma pogrzebie Kai. Powiedziała ...”Przyjaciele i znajomi odchodzą, a z nimi historia pokolenia”. To prawda, że ludzie odchodzą, bo odchodzenie wpisane jest w życie każdego człowieka, ale historia pokolenia tak naprawdę nie odchodzi i to dzięki takim pisarzom, jak Aleksandra Ziółkowska-Bohem, którzy potrafią tę historię zatrzymać na kartach swoich książek.

Romuald Rodziewicz historię swojego życia powierzył Ziółkowskiej i powstała książka „Z miejsca na miejsce. W cieniu legendy Hubala”. Przeżycia Rodziewicza związane z jego pobytem w oddziale majora Hubala, to część historii tego oddziału. Trafny tytuł wybrała autorka do tej książki, bo każdy, kto ją przeczyta bez trudu zorientuje się, że życie Rodziewicza „to rzeczywiście była wieczna wędrowka z miejsca na miejsce”.

Ewa Bąkowska, córka ostatniej właścicielki Kraśnicy, historię swojej rodziny również powierzyła Aleksandrze Ziółkowskiej. Na podstawie tej historii Pani Aleksandra napisała książkę „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon”.

Te trzy wymienione książki są nam szczególnie bliskie, bo poruszane w nich wątki historyczne dotyczą między innymi naszej Ziemi Opoczyńskiej, naszej Małej Ojczyzny. Nie chcę, aby to, co powiedziałam zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale ta ziemia jest naszą Małą Ojczyzną, o którą musimy wspólnie dbać i w miarę mośliwości promować ją. Dziś należy to powiedzieć, a nawet wiele razy powtórzyc, że swoje zasługi dla promowania naszej Małej Ojczyzny ma również Aleksandra Ziółkowska. Chcę także podziękować za życzliwość i serdeczność, z jaką odnosi się Autorka do zwykłych ludzi spotkanych na swojej drodze, czego mogliśmy wielokrotnie doświadczyć podczas spotkań.”

Maria Szczegielniak, 29 października 2014, Kunice, gmina Sławno, powiat Opoczno, woj. Łódzkie

**

O  Pani Ziółkowskiej-Boehm chcę powiedzieć z osobistego punktu widzenia.
Panią Ziółkowska-Boehm poznałam w 2008 roku. Zbierała wtedy materiały do książki „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon”. W związku z tym była w Kraśnicy i w Kunicach.

„Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon” to pierwsza książka p.Ziółkowksiej-Boehm, którą przeczytałam. W ciągu ponad 10 lat przeczytałam ich wiele i dzięki tym książkom mogłam poznać p.Ziólkowska-Boehm jako wspaniałą pisarkę literatury faktu, ale również jako wspaniałego, dobrego i serdecznego człowieka.

Bardzo ją cenię.
Najpierw za polskość w jej literaturze. Kiedyś przeczytałam biogram  p.Aleksandry na okładce książki „Kanada, Kanada”, i zwróciłam uwagę na zdanie:  – „Aleksandra Ziółkowska jest jedną z najciekawszych osobowości pisarskich ostatnich lat, której twórczość wyrosła z fascynacji poskością”.
Czytając różne książki p.Ziółkowskiej-Boehm szłam śladami tej polskości, której tak naprawdę nie trzeba się doszukiwać, bo ona obecna jest w każdej książce, nawet w tej, która poświęcona jest Indianom amerykańskim i nosi tuytuł „Otwarta rana Ameryki”.

Cenię ją za to, że w swoich książkach przedstawia światu wybitnych Polaków, np.Singera, Miłosza, Brzezińskeigo i jeszcze wielu innych wubitnych, przeważnie ludzi sukcesu, a są wśród nich profesorowie, pisarze, poeci, artyści, światowej sławy lekarze i wybitni działacze polonijni. Nie zapomina o zwykłych ludziach, polskich emigrantach, których spotykała zarówno w Kanadzie, jak w i Stanach Zjednoczonych. Można o tym przeczytać w książkach „Kanada, Kanada”, „Amerykanie z wyboru” i  „Korzenie są polskie”.

Pani Ziółkowska-Boehm należy do grona pisarzy, którzy przyczyniają sie do ocalania pamięci. Czynią to na kartach swoich ksiązek.
W książce „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demin” napisała:
„Dwór w Kraśnicy spłonął, ale pamięc została i aby tę pamięć ocalić piszę tę książkę”.

Czytając książki p.Ziółkowskiej-Boehm można stwierdzić, że tak jak polskość obecna jest w każdej książce, tak też ocalenie pamięci również jest obecne w każdej książce.

W tym miejscu  chcę powiedzieć o nagrodzie – odznaczeniu, jakie w tym roku otrzymała p. Ziółkowska-Boehm. Kapituła działająca przy Instytucie Pamięci Narodowej przyznała p. Ziółkowskiej-Boehm „Świadek Histori”. W ten sposób docniono jej pracę. Myślę, że wątki historyczne w twórczości i wysiłki na rzecz ocalenia pamięci miały znaczenie przy przyznaniu tej nagrody.
Serdecznie gratulujemy tej nagrody. Dodam,  że nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom spoza kraju.

Na koniec chcę powiedzieć, jak ważna jest twórczość p.Ziólkowskiej-Boehm dla mieszkańców Ziemi Opoczyńskiej,  Historie zawarte w trzech książkach: „Z miejca na miejsce. W cieniu legendy Hubala”, „Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego Krzyża” i „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon”  dotyczą przeszłości Ziemi Opoczyńskiej, szczególnie z okresu II wojny światowej.
Jestem pewna, że mieszkańcy Ziemi Opoczyńskiej są i będą Pani wdzięczni za ocalenie pamięci o ludziach, którzy tworzyli historię tej ziemi i miejscach w przeszłości ważnych, a dziś nieistniejących. Ta pamięć jest szczególnie ważna dla przyszłych pokoleń, bo to co nie zapisane, nie utrwalone po latach może ulec zapomnieniu.

Każdy, kto przycznia się do ocalenia pamięcu zasługuje na szacunek i uznanie i takie wyrazy szacunku i uznania kieruję dziś do p.Ziółkowskiej –Boehm

Maria Szczegielniak
Sławno, 28 listopada 2019

**
Czytając książkę p.Ziółkowskiej-Boehm „Pisarskie delicje” już na samym początku trafiłam na ciekawe zdanie, które brzmi tak: „Pisanie należy do świata magicznego i wielu z nas chciałoby w nim zamieszkać”.
Mówiąc pół żartem, pół serio, to wiele razy wchodziła Pani do tego magicznego świata i dłużej lub krócej tam pomieszkiwała, ale trzeba było wracać do rzeczywistości, bo powstawały nowe książki i trzeba było wykonać ważną część pracy nad książką, a mianowicie zorganizować spotkania i rozmowy z wybranymi osobami, szukać materiałów w archiwach państwowych i zbiorach prywatnych, pozyskiwać zdjęcia, które wzbogacają książkę. Trzeba uzyskać pisemnie oświadczenie osób potwiedzających zgodność faktów i uzyskać pozwolenie na wykorzystanie zdjęć. To wszystko jest po to, aby w przyszłości nie doszło do nieprzyjemnych sytuacji. Np żądań odszkodowania lub procesów sądowych.

Po zakończeniu tych czynności można spokojnie przenieść się do magicznego świata i oddać się najprzyjemniejszej części tworzenia książki – pisaniu. Po napisaniu książki trzeba wyjśc z magicznego świata, bo książkę trzeba wydać, a to łączy się z wieloma zabiegami,  np. trzeba znależć wydawcę i uzgdnić z nim wiele szczegółów. Na końcu tego procesu czytelnik dostaje gotową książkę.

Po przeczytaniu „Pisarskich delicji” zarozumiałam,  jak ważne dla autora są listy czytelników, które p. Ziółkowska-Boehm nazywa piękna nagrodą, i to są jej pisarskie delicje. Pewnie dletego książka nosi taki tytuł.

Warto jeszcze przytoczyć słowa, jakie wypowiedziała o pisarstwie p.Ziółkowskiej Boehm Agnieszka Bogucka – opiekunka „Gryfa” – Janusza Brochwicz Lewińskiego – żołnierza batalionu „Parasol”. Panie miały kontakt kiedy p.Ziółkowska-Boehm zbierała materiały dotyczące okoliczności śmierci Krystyny Wańkowiczówny (córki pisarza Melchiora), która zginęła w szóstym dniu Powstania Warszawskiego, a „Gryf” był jej dowódcą. Oto te słowa : -„Poczucie odpowiedzialności za tekst i perfekcyjna dokładność w przedstawieniu tematu.

Takie słowa na pewno są ważne dla autora i są rodzajem nagrody od czytelnika.
Na koniec chcę przytoczyc zdanie z „Pisarskich delicjo”, któe napisała  p.Ziólkowska-Boehm:
„Ogólnie staram sie, żeby moje książki były do czytania”.
Zapewniam Pania, że są do czytania, bo są wspaniałą literaturą faktu. Pani książki uczą każdego czytającego, bez względu na jego wiek. I wzruszają  często do łez, bo jak tu nie można uronić łez czytając historię Krystyny Wańkowiczówny”.

Maria Szczegielniak ,
Gawrony,  1 stycznia 2020
*


*

Maria Szczegielniak


„Świadek Historii”  - w ten sposob doceniono jej prace. Myślę , że wątki historyczne w twórczości i wysiłki na rzecz ocalenia pamięci mialy znaczynie przy przyznaniu tej ngrody. Serdecznie gratulujemy  tej nagrody. Dodam, że nagroda przyznawna jest osobom i organizacjom spoza kraju.
Na koniec chcę powiedzieć,  jak ważna jest twórczość p. Ziółkowskiej-Boehm dla mieszkańców Ziemi Opoczynskiej. Historie zawarte w trzech ksiażkach „Z miejsca na miejsce . W cieniu legendy Hubala”, „Kaja od Radosława, czyzli historia Hubalowego krzyża”  i „Dwór w kraśnicy i Hubalowy Demon’ dotyczyły przesłości Ziemi  Opoczyńskiej, szczególnie z okresu II wojny światowej.
Jestem pewna, że mieszkańcy Ziemi Opoczyńskiej sa i będą wdzięczni za ocalenie pamięci o ludziach, którzy tworzyli historię tej ziemi i miejscach w przeszłości wżnych, a dziś nie istniejących. Ta pamięć jest szczególnie ważna dla przyszłych pokolen, bo to, co nie jest zapisane, nie utrwalone po latach może ulec zapomnieniu.
Każdy, kto przyczynia się do ocalenia pamięci zasługuje na szacunek i uznanie i takie wyrazy szacunku  i uznania kieruję dziś od p.Ziółkowskiej-Boehm
Maria Szczegielniak
Sławno, 28 listopada 1919 r.

**
Gawrony, 14 stycznia 2020 r
Kochana Pani Aleksandro,
Minęło troche czasu zanim zabrałam sie do pisania listu. Ja musze miec troche spokoju, a u nas tak trudno jest o spokoj. Zyję w rodzinie, gdzie prawie kazdy ma jakies problemy, wiec siłą rzeczy mnie sie to udziela, bo przeciez jestem matka, i babcia, i prababcia. Jest jak jest, ale najważniejsze, ze nie jestem sama i wiem, ze mogę liczyc na najbliższych.  Nie ma co rozpamiętywac i snuć ponure scenariusze, trzeba jakos w miare normalnie zyc.
Ja w moim wieku jestem na tyle sprawna, ze pomagam rodzinie. Mysle, ze ugotowanie obiadu jest bardzo wazne, bo mozna po przyjsciu z pracy zjesc i odpoczac. Wszyscy wracaja okolo 16-ej, i ja juz wtedy nie mysle o niczym. Maly Franek nie pozwala im spokojnie posiedziec, musza bawic sie w chowanego, kolko graniaste i inne zabawy. Ja z wielka radościa na to patrzę. Franek do rodzicow mówi mama i tata, a do dziadków po imieniu, ja jestem Maisia.
Teraz jest okres zimowy, wiec sporo czasu przebywa sie w domu i trzeba każdego dnia wymyslec jakas prace. W pozostale pory roku mozna duzo przebywac poza domem, a pracy na podworku i ogrodku nie brakuje. Byle sil starczylo. Kiedys to wszystko zawali sie, ale poki co, nie mysle o tym.
Chce Pani powiedziec (chyba nie pierwszy raz), ze bardzo ciesze sie, ze Pania poznalam. Znajomosc z Pania dodala blasku mojemu zyciu. Przeczytane Pani ksiazki wiele mnie nauczyly. Wszystkie moje wystapienia, mniej lub bardziej udane zmuszaly mnie do intensywnego myslenia, wertowania kart ksiazek, pisania i nanoszenie poprawek, a wszystko po to, zeby wydobyc wszystko, co najwazniejsze.
Prosze mi wierzyc, ze to sprawialo mi ogromna przyjemnosc. Juz nawet zastanawiam sie, jaki temat wybrac z Pani ksiazek. Bardzo poruszajace dla mnie byly losy zolnierzy – emigrantow po zakonczeniu wojny („Kanada,Kanada”).
Serdecznie Pania pozdrawian i mocno sciskam,
Maria Szczegielniak
Gawrony, 14 stycznia 2020 r.
*
Tak bardzo mnie zafascynowała osoba Rodziewicza, a stalo sie to po przeczytaniu Pani ksiazki.

Romuald Rodziewicz, Hubalczyk, dzis juz ostatni zyjacy Hubalczyk i do dzis przyjaciel Pani Ziolkowskiej, historie swojego zycia tez powierzyl Aleksandrze Ziolkowskiej, i powstala ksiazka „Z miejsca na miejsce. W cieniu legendy Hubala”. Przezycia Rodziewicza zwiazane  z jego pobytem w oddziale majora Hubala, to czesc historii tego oddzialu. Bardzo trafnie tytul wybrala Pani Ziolkowska do tej ksiazki, bo kazdy, kto ja przeczyta bez trudu zorientuje sie,  ze zycie Rodziewicza, to byla wieczna wedrowka z miejsca na miejsce. (...)

Chce powiedziec, ze zainspirowani ksiazka Pani Ziolkowskiej postanowilismy utworzyc w Kunicach miejsce pamieci dla Rodziewicza. Od kilku lat zberalismy materialy dotyczace Jego Osoby. Wielka pomoc okazal nam ks.Jan Wojczynski, kapelan Polskeigo Domu Opieki w Hudersfield w Anglii, gdzie kilka lat przebywal Rodziewicz. Choc przezyl prawie 102 lata, to 24 pazdziernika przyszedl czas odejscia. Dzis te pewnie powie Pani-  przyjaciele odchodza, ale pocieszjace jest to, ze pamiec zostaje. Dzieki pamiatkom zebranym w Izbie Pamieci w Kunicach, pamiec o nim tu, na naszym terenie bedzie trwac dlugie lata, a dzis mozemy powiedziec Czesc Jego Pamieci.
Maria Szczegielnia, 29 pazdzierniak 2014 r.

 *
Maria Szczegielniak, Gawrony 25 listopada 2014
Chce powiedzieć o tym, czym sa dla nas ksiazki p.Ziólkowskiej i czego nas ucza, bo kazda ksiazka czegos uczy i to kazdego, bez wzgledu na wiek czytajacego.

Przypomne spotkanie  z Pania w szkole w Kunicach w maju bieżącego roku (2014). Haslem tego spotkania byly slowa zaczerpniete z ksiazki „Dwór w Krasnicy i Hubalowy Demon” i brzmialy: „Na losasach konkretnych ludzi uczylam sie niemal na nowo historii Polski”. Zapewniam Pania, ze my, czytelnicy na losach bohaterow Pani ksiazki tez uczymy sie historii.Na losach Zofii i Stefana Korbonskich („Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowiesci”) mozna wiele nauczyc sie o walce cywilnej w okupowanej Warszawie. Dobrze sie stalo, ze dzieki tej ksiazce moglismy poznac zycie i dzialalnosc Korbonskich, bardzo ciekawych i zasluzonych dla Polski, chociaz po wojnie mieszkali daleko od niej, bo sytuacja polityczna w powojennej Polsce zmusila ich do emigracji. Wzruszajace jest to, ze na wieczny spoczynek wrocili jednak do Polski. Chociaz po wojnie mieszkali daleko od niej, bo sytuacja polityczna w powojennej Polsce zmusila ich do emigracji, wzruszajace jest to, ze na wieczny spoczynek wrocili jednak do Polski.

Wielce pouczajacy jest rozdzial „Czolgi na Widmie, czyli druga bitwa o Monte Cassino”. Ta druga bitwa rogrywala sie juz po wojnie i trwala dlugie lata, az do smierci adwersarzy. Bohater tego opowiadania Zdzislaw Starostecki nigdy nie pogodzil sie z tym, ze jego zaslugi przy zdobywaniu wzgorza Widmo przypisal sonie porucznik Kochnowski i to jego wersję umiescil Melchior Wankowicz w swojej ksiazce „Bitwa o Monte Cassino”. Moim zdnaiem na uwage zalysguje falt, ze Panie opowiadajac sie po zandej stronie, dala jednak w swej ksiazce Zdzislawowi Starosteckiemu mozliwosc wypowiedzeni sie i pzredstawienia swoije wewrsji wydarzen, to tak jakby {ani pochgylila sie nad czlowiekiem juz mocno zmeczonym dlugoletnia walka o prawde i w pewnym stopniu przyczynila sie Pani do prostowania polskich sciezek historii, ktore nie zawsze sa tak proste, jak powinny byc. I pomyslec, ze jeden sfalszowany raport narobil tyle zamieszania na dlugie lata i wywolal fale zlosci, wrecz nienawisci wsrod bylych towarzyszy walki.Kazda indywidualna historia to cegielka, ktora mozna wlaczyc do historii ogolnie pojetej. To rodzaj testamentu, przeslanie dla przyszlych pokolen.

Maria Szczegielniak.Z ksiazki „Kaja od Radoslawa czyli historia Hubalowego krzyza wiele mozna nauczyc sie o Powstaniu Warszawskim widzianym oczym Kai. W tej ksiazce jest zdanie, na ktore warto zwrocic uwage. Sa to slowa, ktore wypowiedziala p.Ziolkowska do swojego meza na pogrzebie Kai. Powiedziala: ”...przyjaciele i znajomi odchodza, a z nimi historia pokolenia”. To prawda, ze ludzie odchodza, bo odchodzenie wspisane jest w zycie kazdego czlowieka, ale historia pokolenia tak naprawde nie odchodzi i to dzieki takim ludziom jak Pani Ziolkowska, ktorzy potrafia ta historie zatrzymac  na kartach swoich ksiazek.Ewa Bakowska, corka ostatniej wlascicielki Krasnicy historie swojej rodziny rowniez powierzyla Pai Ziolkowskiej. Na podstwie tej historii p.Ziolkowska napisala ksiazke Dwor w Krasnicy i Hubalowy Demon”.Te trzy wymienione ksiazki sa nam szczegolnie bliskie, bo poruszane w nich watki historyczne dotycza miedzy innymi naszej Ziemi Opoczynskiej, naszej Małej Ojczyzny. Nie chce, aby to, co powiedzialam zabrzmialo zbyt gornolotnie, ale ta ziemia jest nasza Mala Ojczyzna, o ktora musimy wspolnie dbac i w miare mozliwosci promowac ja. Dzis nalezy to powiedziec, a nawet wiele razy powtorzyc, ze swoje zaslugi dla promowania naszej Malej Ojczyzny ma rowniez Pani Ziolkowska. Trzy wymienione wczesniej ksiazki sa tego dowodem. Pani Aleksandro, mamy nadzieje i prosimy o dalszy ciag tej promocji.

Na koniec chcialam Pani podziekowac za zyczliwosc i serdecznosc, z jaka odnosi sie Panii do zwyklych ludzi spotykanych na swej drodze, czego moglismy wielokrotnie doswiadczyc podczas spotkan z Pania.**

Juz kilka razy mialam okazje mowic o tworczosci Pani Aleksandry Ziólkowskiej-Boehm. Mowilam wtedy przewaznie, choc nie tylko, o ksiazkach, ktore dolaczyly do naszej ziemi opoczynskiej. Dzis chce powiedziec o tym, co w zyciu pisarskim Pani Ziolkowskiej bylo najwazniejsze, a przynajmniej bardzo wazne, - o spotkaniu i wspolpracy z wybitnym polskim pisarzem Melchiorem Wankowiczem. Chociaz wspolpraca trwala niewiele ponad dwa lata, ale byl to okres bardzo wazny dla Pani Ziolkowskiej. Jak sama powiedziala – "od Wankowicza nauczylam sie warsztatu pisarskiego".Wankowicz obdarzyl Pania Ziolkowska –Boehm wielkim zaufaniem i zapisal jej w testamencie swoje archiwum. Byl to niewatpliwie zaszczyt dla Pani Ziolkowskiej, ale laczyl sie z duza odpowiedzialnoscia. Pani Ziółkowska wiele lat pracowala przy archiwum, aby skompletowac i wydac 16-tomowa  serie pod nazwa „Dziela Wszystkie”.  Skoro Wankowicz powierzyl Pani Aleksandrze swoje archiwum, to byl przekonany, ze oddaje je w dobre rece i intuicja go nie zawiodla. A Pani Ziolkowska nie zawiodla swojego Mistrza.
Osobe Wankowicza i jego tworczosc poznala Pani Aleksandra Ziolkowska bardzo dobrze, czego dowodem sa trzy ksiazki, ktore mu poswiecila. Powiem o jednej z nich „Na tropach Wankowicza po latach”.  Ksiazka ta zawiera bardzo duzo materialu dotyczacego osoby Wankowicza z roznych okresow zycia. Wiele lat poswiecila Aleksandra Ziolkowska na zbieranie materialow do tej ksiazki, i jak sama napisala:  ...”ta ksiazka to proby poszukiwania prawdy o Wankowiczu jako czlowieku i pisarzu, ktorego tworczosc jest cennym dobrem narodowym”.
Napisala tez, ze nie tylko podejmowala sie promowania pisarza, ale i jego obrony, bo pojawily sie tematy kontrowersyjne dotyczace jego osoby. Na okladce ksiazki „Na tropach Wankowicza po latach” jest napisane bardzo ciekawe zdanie o Pani Aleksandrze: „Polemicznie podejmuje trudne tematy, ktore pojawily sie w ostatnich latach. W obronie Wankowicza nie waha soe zmierzyc z duzymi nazwiskami polskiej literatury”.

Melchior Wankowicz to wybitny pisarz, znakomity reportazysta.

Powiem o jednej z nich dlatego, ze dotyczy ona waznych wydarzen historycznych, ktore dzialy sie na naszej ziemi opoczynskiej. Ta ksiazka to „Hubalczycy”, jest reportazen historycznym.

W tym miejscy zacytuje Pani Aleksandry slowa zaczerpniete z ksiazki „Na tropach Wankowicza” -  dotycza reportazu. „Reportaz w duzym stopniu opiera sie na relacjach uczestnikow i swiadkow, ktore to relacje autor wiaze z wlasnymi obserwacjami i komentarzami”.

Ksiazka „Hubalczycy” oparta na relacji zolnierza oddziala majora Hubala Romualda Rodziewicza –„Romana”,  ktorego autor spotkal po wojnie we Wloszech. W ksiazce pojawilo sie wiele niescislosci, bo Rodziewicz nie wiedzial, nie bylo czasu na dlugie Polakow rozmowy i zwierzenia, bo przeciez zyli w ciaglym stresie i zagrozeniu.

Kiedys mialam okazje rozmawiac z p Wanda Ossowska – zapytalam, jak ona, i jak rodzina przyjela ze Wankowicz w „Hubalczykach” przeniosl brata Henryka do powiatu Wloszczowskiego. Pani Wanda powiedziala: - Poprosilismy autora o sprostowanie. Mialam trzecie wydanie „Hubalczkow’, ale nie bylo sprostowania. Trzeba bylo przeczytac jedna z ksiazek Aleksandry Ziolkowskiej – albo „Kaje od Radoslawa”, albo „Na tropach Wankowicza po latach”,  zeby wszystko zrozumiec.Wankowicz zdawal sobei sprawe, ze ksiazka „Hubalczycy” zawiera pewne niescislosci, dlatego po powrocie do kraju w 1958 roku skontaktowal sie z Markiem Szymanskim -  Hubalczykiem, ktory przygotowal dokumentalna prace „Oddzial mjr. Hubala” i poprosil, aby podal mu poprawione i uzupelnione wersje wydarzen. Po zapoznaniu sie z poprawkami stwierdzil, ze musialby zmienic cala ksiazke. Obydwaj doszli do wniosku, ze nie bylo takiej potrzeby, a „Hubalczycy” Wankowicza zostana literacka forma opowiesci o dziejach oddzialu majora Jhubala. Dlatego nastepne wydania nie zostaly poprawione.

Trzeba jednak podkrelsic, ze mimo wielu niescislosic w ksiazce Wankowicz zasluguje na wielkie uznanie, bo dzieki swej pieknej opowiesci - ogolnie mowiac - spopularyzowal sprawe Hubala i Hubalczykow. Wiele szkol przyjelo imie Hubala lub Hubalczykow, nakrecony zostal film „Hubal”, dla Polskiej Zeglugi Morskiej zbudowano statek „Majora Hubal”. (...)Chce podkreslic, ze losy Wankowicza i  Aleksandry Ziolkowskiej-Boehm splotly sie na zawsze przez wspolna prace. Aleksandra Ziolkowska na zawsze weszla do polskiej literatury. Sama tego dokonala swoim talentem, ogromna wiedza i pracowitoscia, ale mysle, ze przed Pania Aleksandrą jeszcze wiele dokonan, wiele wyzwan i wiele nowych ksiazek, czego serdecznie Pani zyczymy.Pani Aleksnadro – na koniec chce powiedziec cos, o czym wiele razy myslalam, o czyms, co wymyka sie ze sztywnych ram – Mistrz i Uczen – a co przechodzi w tak zwyczajny wymiar, i mysle, ze to Opatrznosc zeslala Pania Wankowiczowi na najtrudniejsze lata jego zycia. Kiedy poznala Pani Wankowicza byl czlowiekiem wiekowym, schorowanym i samotnym. Choc mial wielu przyjaciol, to nie bylo przy nim najblizszych. Zona pisarza juz nie zyla. Jedna corka zginela w Powstaniu Warszawskim, druga mieszkala w Stanach Zjednoczonych. Byla Pani przy pisarzu, kiedy chorowal, kiedy przechodzil trudna operacje w Manchesterze. Byla Pani przy nim do konca, i to jest bardzo wzruszajace i zasluguje na szczegolna uwage. Pokazuje, ze nie tylko wspolna paraca byla wazna, ale wazne bylo to, co nazwalam zwyczajnym ludzkim wymiarem, czyli szacunek, zyczliwosc, zaufanie, i wszelka pomoc okazana potrzebujacemu, bo Wankowicz potrzebowal pomocy na ostatnim i najtrudniejszym etapie swojego zycia.

Maria Szczegielniak, Kunice, 29 maja 2015*

Pani Aleksandra Ziółkowska-Boehm, doktor nauk humanistycznych, jest polską pisarką mieszkajaca pod ponad dwudziestu lat w Stanach Zjednoczonych. Działalnosc pisarska rozpoczela w Polsce.

Zacznę od tego, co być moze w zyciu pisarskim p. Ziółkowskiej bylo najwazniejsze, a przynajmniej bardzo wazne – a wiec od spotkania i wspolpracy w wybitnym polskim pisarzem Melchiorem Wankowiczem. Chociaz wspolpraca trwala niewiele ponad dwa lata, do smierci pisarza, ale byl to bardzo wazny okres. Jak sama mówi, od Wankowicza nauczyla sie warsztatu pisarskiego. Wankowicz obdarzyl Aleksandrę Ziólkowską wielkim zaufaniem i zapisal jej w testamencie swoje archiwum. Niewatpliwie byl to zaszczyt, ale wiazal sie z obowiazkiem i odpowiedzialnoscia. Przy tym archiwum Aleksandra Ziolkowska caly czas pracuje. Skompletowala 16-tomowa serie pod nazwa „Dziela Wszystkie”, ktore sa juz i beda sukcesywnie wydawane.Tematyka ksiazek p.Ziolkowskiej jest rozna. To zycie i spotkania z ciekawymi ludzmi podsuwaja tematy.  Powiem o kilku ksiazkach, w ktorych poruszane sa watki historyczne, miedzy innymi dlatego, ze dotycza naszej ziemi opoczynskiej, dotycza czasto znanych ludzi, ktorzy tworzyli historie tej ziemi.Zaczne od ksiazki „Dwór w Krasnicy i Hubalowy Demon”. Ta ksiazka jest nam szczegolnie bliska, poniewaz jedna jej czesc poswiecona jest rodzinie Ossowskich, w przeszlosci wlascicieli Kunic. Powszechnie wiadomo, ze z tej rodziny pochodza Wanda i Henryk Ossowscy.
Napisanie tej ksiazki bylo sposobem na ocalenie pamieci ludziach i miejscach, o ludziach, ktorych najczesciej nie ma juz wsrod zyjacych, a jak wczesniej powiedzialam, tworzyli historie tej ziemi, i miejscach w przeszlosci waznych, a dzis nieistniejacych np. Dwor w Krasnicy, czy dwor w Kunicach.Ksiazka „Lepszy dzien nie przyszedl juz to tez sposob na ocalenie pamieci. Piszac o winnicach Wartanowiczow na Podolu (dodam, ze tej rodziny pochodzi ostatnia wlasicielka Krasnicy Anna Bakowska) autorka napisala takie slowa:

”Czas i historia zmiotly wszystso, nie ma ludzi, czesto nie ma grobow, nie ma budynkow. Po podolskich winicach Wartanowiczow zostala jedynie legenda”.Dzis juz nie tylko legenda, zostala pamiec zapisana slowem, a slowa dodatkowo uzupelnione zostaly cennymi zdjeciami, ktore bardzo pomagaja w odbiorze ksiazki.Ksiazka „Kaja od Radoslawa, czyli historia hubalowego krzyza” jest wzruszajacą opowiescia o Cezarii Iljin Szymanskiej, zonie Hubalczyka Marka Szymanskiego i siostrze rowniez Hubalczyka - Modesta Iljina,  uczestniczce Powstania Warszawskiego.

Historia hubalowego krzyza, krzyza Virtuti Militari, jest scisle zwiazana z Kają, bo to ona przez 54 lata przechowywala ten krzyz traktujac go jak talizman. Kto by dzis znal historie tego krzyza, moze nieliczni, historycy, czy tez pasjonaci historii, gdyby nie ta ksiazka, a historia jest fascynujaca, dlatego warto te ksiazke przeczytac.Dluzej zatrzymam sie przy ksiazce „Z miejsca na miejsce w cieniu legendy Hubala", poswieconej Romualdowi Rodziewiczowi –„Romanowi”, Hubalczykowi, ktorego Aleksandra Ziolkowska poznala dzieki Wankowiczowi, zaprzyjaznila sie z nim. A przyjazn trwa do dzis. Rodziewicz jest ostatnim zyjacym Hubalczykiem, w styczniu skonczyl 101 lat. Przyjazn zaowocowala ksiazka, ktorą wczesnieje wymienilam. Wiele lat pozniej do historii jego zycia Pani Aleksandra dopisala dalszy ciag w trzecim rozdziale ksiazki „Lepszy dzien nie przyszedl juz”.

Ja osobiscie po przeczytaniu tej ksiazki bardzo zainteresowalam sie historia zycia Rodziewicza. Dlatego przeszlo dwa lata temu poprosilam Pania Aleksandre, i nie odmowila, za co dzis dziekuje o umozliwienie mi kontaktu z ks.Janem Wojczynskim, kapelanem Polskiego Domu Opieki w Huddersfield w Anglii, w ktorym od kilku lat przebywa Rodziewicz.

Chodzilo o zebranie jakichs pamiatek, zdjec, dotyczacych osoby Rodziewicza do naszej Izby Pamieci. Chodzilo rowniez o to, aby tu w Kunicach, tu na ziemi opoczynskiej zachowana zostala pamiec o Rodziewiczu dla obecnych i przyszlych pokolen.

Jest ku temu kilka powodow. Byl przeciez towarzyszem walki z oddzialu mjr Hubala, patrona naszej szkoly Henryka Ossowskiego. Mile wspomina ziemie opoczynska i ludzi, z ktorymi przyszlo mu zyc w czasie pobytu w oddziale. Bardzo wzruszajace jest to, ze wyrazil zyczenie i prosbe, zeby kiedys jego prochy spoczely na Szancu Hubala, ktory wielokrotnie odwiedzal. Szkoda, ze nie bedzie to mozliwe ze wzgledu na przepisy prawa polskiego.

Patroni naszej szkoly mieli to szczescie, ze na wieczny spoczynek wrocili do rodzinnych Kunic. Rodziewicz nie. Miejsce urodzin Ławski Brod jest w granicach innego panstwa. Pewnie dlatego alternatywa dla niego byl Szaniec Hubala. Szkoda, ale nie trzeba sie martwic, bo kiedy przyjdzie czas na wieczny spoczynek rodzina i przyjaciele znajda dla niego godne miejsce, na ktore sobie zasluzyl.

Poki co Rodziewicz zyje i ma sie niezle, jak na swoj powazny wiek. Mozna to stwierdzic na podstawie nagran z 100-lecia i 101-wszej rocznicy jego urodzin, ktore mamy w Izbie Pamieci przyslane przez ks.Wojczynskiego, koremu naleza sie wielkie slowa podziekowania za zrozumienie dla naszej sprawy i wspolpracę.Rodziewicz jako zolnierz legendarnego juz oddzialu mjr Hubala wszedl do historii, Aleksandra Ziolkowska-Bopehm piszac ksiazke o nim utrwalila jego pozycje. Zasluzyl sobie na to, ale mial tez wiele szczescia, ze na swojej drodze spotkal Pania Aleksandre.  To ona dostrzegla w nim wspanialego czlowieka zaslugujacego na to, aby napisac historie jego zycia i w ten sposob te historie przyblizyc innym, a my zainspirowani ksiazka Pani Ziolkowskiej tez uwazamy go za wspanialego czlowieka zaslugujacego na pamiec. Nasze dzialania ku temu zmierzaja.Chce jeszcze powiedziec o bardzo waznej sprawie, Otoz Aleksandra Ziolkowska-Boehm swoje ksiazki mowiace czesto o Polakach i sprawach polskich wydaje w Stanach Zjednoczonych, za co zasluguje na wielkie uznanie. Niedawno wydala w Stanach ksiazke o Rodziewiczu –bohater Roman Rodziewicz („Polish Hero Roman Rodziewicz Fate of a Hubal Soldier in Auschwitz, Buchenwald, and Postwar England ”).

Mamy wspaniale zdjecie przyslane przez ks.Wojczynskiego, jak obaj z Romanem prezentuja ksiazke Aleksandry Ziolkowskiej wlasnie tą o Rodziewiczu wydaną w Stanach Zjednoczonych.Zabiore jeszcze czasu, bo jesli mam taka okazje – to chce powiedziec, ze podziwiam Pania za ksiazke „Otwarta rana Ameryki”, bo to zupelnie inna tematyka. Przedstawia w niej Pani przeszlosc i terazniejszosc Indian amerykanskich. Kazdy, kto przeczyta ta ksiazke zda sobie sprawe z tego, jak wiele pracy musiala Pani wlozyc zbierajac materialy mowiace o przeszlosci Indian. Terazniejszosc poznawala Pani podczas wielokrotnych wyjazdow do Indian zamieszkalych w Dakocie Poludniowej.Zastanawialam sie dlaczego podjela sie Pani tego tematu. Czy byl to uklon w strone drugiej Pani ojczyzny, a jednoczesnie ojczyzny Pani Meza, czy tez uklon w strone kuzyna Pani rodziny Korczaka Ziolkowskiego, slawnego rzezbiarza, ktory w skalach Czarnych Wzgorz na terenach Indian Dakota rozpoczala prace przy gigantycznych rozmiarow rzezbie wodza indianskiego Szalonego Konia. Tej rzezby nie ukonczyl, bo jego smierc przerwala prace, ale zostaly plany i czlonkowie jego rodziny kontynuuja prace przy rzezbie.

Odpowiedz znalazlam w ksiazce, gdzie Pani pisze „ Jestem dumna, ze naleze do rodziny Korczaka Ziolkowskiego. Stal sie przyczyna, ze zaczelam pisac te ksiazke. Jest legenda i duma mojej rodziny”.

Dobrze sie stalo, ze napisala Pani o Korczaku Ziolkowskim, o jego duzych osiagnieciach artystycznych, a u nas chyba malo znanych. Wspolczesni mowili o nim „rzebiarz gor”, bo rzezba Szalonego Konia, to nie jedyna jego rzezba w skalach gor. On sam o sobie mowil „pisarz tworzacy w kamieniu”.

Jest tez w tej ksiazce bardzo ciekawe powiedzenie autorstwa Korczaka Ziolkowskiego: ”Kazdy czlowiek ma w zyciu wlasna gore do przekucia”. Powiedzenie ciekawe, dosc oryginalne i ponadczasowe, bo zawsze aktualne.
Maria Szczegielniak, Kunice, 29 maja 2015

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz