poniedziałek, 12 stycznia 2015

2014 Złoty Krzyz Zasługi


                                           ZŁOTY   KRZYŻ    ZASŁUGI


Złoty Krzyż Zasługi wręczony w Konsulacie Polskim w Nowym Jorku 12 listopada 2014 roku.

MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 października 2014 r.
Poz. 983
Rej. 255/2014
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123,
poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207)
odznaczeni zostają:

***
Ziółkowska-Boehm Aleksandra
Obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki
za zasługi w promowaniu Polski, za działalność polonijną
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza