poniedziałek, 15 października 2018

Dar dla Uniwersytetu Gdanskiego

DAR   DLA  UNIWERSYTETU  GDANSKIEGO

https://ug.edu.pl/48895/dar_dla_uniwersytetu_gdanskiego


INFORMACJA PRASOWA

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego wzbogaci się o XIX-wieczny śpiewnik kościelny szwedzkiego kościoła luterańskiego. Dar od dr Aleksandry Ziółkowskiej i Normana Boehm przyjął Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 26.11.2009 r.
26 listopada 2009 roku Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął dar w postaci XIX-wiecznego śpiewnika kościelnego szwedzkiego kościoła luterańskiego od dr Aleksandry Ziółkowskiej-Bohem (pisarki, ostatniej asystentki i spadkobierczyni spuścizny słynnego polskiego reportera Melchiora Wańkowicza) oraz jej męża Normana Boehm.
Jak opisuje Norman Bohem z książką związana jest ciekawa historia rodzinna:
- Śpiewnik ten, zatwierdzony do użytku kościelnego przez króla Szwecji w 1819 roku a wydany w latach 60. XVIII-wieku, należał do mojej babki Blendy Bergman-Boehm – mówi Norman Boehm. – Blenda była siostrą Justusa Bergmana, ojca Ingrid Berman, słynnej szwedzkiej aktorki. Mam nadzieję, że śpiewnik ten posłuży badaczom i studentom gdańskiej skandynawistyki do pogłębiania wiedzy o kulturze i religii tego kraju.
Książka będzie dostępna w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Biblioteka Uniwersytecka posiada księgozbiór liczący około milion pięćset tysięcy woluminów. Najcenniejszą część księgozbioru stanowią zbiory specjalne: stare druki, rękopisy, zbiory kartograficzne, graficzne i audiowizualne, dokumenty życia społecznego. Do cymeliów biblioteki należą stare druki - zabytki literatury polskiej i światowej, źródła do historii państwa i prawa, konstytucje, zbiory ustaw i przywilejów, kroniki i herbarze. Najstarszym posiadanym cymelium jest inkunabuł Familiares epistole ad diversos, autorstwa Aeneasa Silviusa Piccolominiego, który wydał je jako papież Pius II w oficynie Antoniego Kobergera w Norymberdze w 1486 roku. Ważne miejsce pośród cymeliów biblioteki zajmują druki gdańskie, tzw. gedaniana. Są wśród nich dzieła gdańskich uczonych, utwory poświęcone dziejom Pomorza i Gdańska, a także druki wydane w gdańskich oficynach. Do wybitnych przedstawicieli gdańskiej historiografii na przestrzeni trzech wieków należeli: Kasper Schütz - autor kroniki Pomorza i Prus Historia rerum Prussicarum z 1592 roku; Reinhold Curicke, którego historia Gdańska Der Stadt Dantzig historische Beschreibung z 1687 roku, bogato ilustrowana sztychami zabytków, stanowi do dziś jedną z najcenniejszych monografii o Gdańsku oraz Gotfryd Lengnich, jeden z największych dziejopisów Prus Królewskich. W zbiorach kartograficznych znajdują się atlasy i mapy starodruczne wykonane przez znanych kartografów europejskich: Gerarda Mercatora, Kaspra Hennebergera, Tobiasza Lottera, Johanna Baptistę Homanna i in.
Dodatkowo zbiory Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego wzbogaciły się o książkę reportażową dr Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm w wydaniu polskim i angielskim poświęconą historii i teraźniejszości Indian zatytułowaną Otwarta rana Ameryki. Polskim śladem w historii Indian w Ameryce jest pasja polskiego rzeźbiarza Korczaka Ziółkowskiego, stryja Aleksandry, który wpadł na pomysł wyrzeźbienia w skale Czarnych Wzgórz w Dakocie Południowej wizerunku indiańskiego wodza Crazy Horse’a. Dzieło powstania największej rzeźby świata w 200 metrowej skale zapoczątkowane przez Korczaka Ziółkowskiego jest nadal kontynuowane przez jego spadkobierców i odwiedzane przez rzesze turystów.
Informację przygotowała: Anna Malcer-Zakrzacka, Promocja Wydziału Filologicznego
Oprac. Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego wzbogaciła się o wyjątkowy dar. Aleksandra Ziółkowska-Boehm (pisarka, ostatnia asystentka i spadkobierczyni spuścizny Melchiora Wańkowicza) oraz jej mąż Norman Boehm przekazali Senatowi uniwersyteckiemu XVIII-wieczny śpiewnik kościelny szwedzkiego Kościoła luterańskiego. Zobacz dzisiejsze wydanie internetowe Polski Wzbogaci on zbiory biblioteki, która posiada księgozbiór liczący około miliona pięciuset tysięcy woluminów. Najstarszym cymelium jest inkunabuł "Familiares epistole ad diversos" z 1486 roku. W piątek Gdańsk wzbogacił się z kolei o reprint dzieła "Narratio prima" - Mikołaj Kopernik kojarzy się z Gdańskiem jedynie znawcom życia wielkiego astronoma. Wynika to z braku wiedzy na jego temat.

Gdańsk, 26.11.2009 r.
Czytaj więcej:  


xx

17 czerwca 2010 r.


Święto Wydziału Filologicznego

Święto Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego połączone z uroczystością wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich odbyło się 17 czerwca 2010 roku w auli Wydziału Filologicznego. Uroczystość stała się okazją do wręczenia Medalu Uniwersytetu Gdańskiego prof. zw. dr. hab. Marianowi Szczodrowskiemu, dziekanowi Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w latach 2002-2005. Szczególne zasługi dziekana prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego dla rozwoju Wydziału i gdańskiej germanistyki podkreślił wręczający medal prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich.
Podczas uroczystości dyplomy habilitacyjne odebrało 6 naukowców, na doktorów promowano 21 doktorantów naszego Wydziału:
- Ogromna ilość promowanych dziś doktorantów i odbierających dyplomy habilitacyjne naukowców stanowi o sile naszego Wydziału, o sile i misji gdańskiej humanistyki - mówił dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, który w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji, to znaczy do początków kształcenia akademickiego na Pomorzu, które skupiło się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.
Święto Wydziału Filologicznego stało się także okazją do przekazania przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowę na ręce pani dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Grażyny Jaśkowiak daru Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm i Normana Boehm XIX-wiecznej anglojęzycznej Biblii należącej do ich przodków spokrewnionych ze szwedzkim rodem Bergmanów (należy do niego m.in. szwedzka gwiazda kina Ingrid Bergman). Wartość badawczą tego egzemplarza stanowią odręczne zapiski, dokumenty rodowe i zdjęcia właścicieli - członków kościoła luterańskiego. Dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa przekazał do zbiorów bibliotecznych niemieckojęzyczną Biblię z 1912 tłumaczoną przez Marcina Lutra, oraz dwutomowy Słownik łacińsko-polski Floriana Bobrowskiego, wydany w Wilnie 1910 roku, oba pochodzące z własnego księgozbioru.
Na zakończenie uroczystości brawurowy wykład zatytułowany Sennik polski, podkreślający raczej niechęć naszego narodu do śnienia, marzeń i majaków sennych, wygłosił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski.
Uroczystość zakończyła się tradycyjnym piknikiem wydziałowym, który odbył się pod pomnikiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
xx

Powiazane linki

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza