środa, 6 maja 2015

Order Wielkiego Konstantyna Ordo Constantini Magni

Order Wielkiego Konstantyna

Ordo Constantini Magni, Toronto, Canada 1981

Royal Canadian Militari Institute
Toronto, Ontario, Canada


„Kawalerowie Konstańscy są organizacją rycerską, podobną do Kawalerów Maltańskich. Tradycja orderu sięga 314 roku po Chrystusie i czasów Konstantyna Wielkiego. Jestesmy organizacją charytatywną, ofiarowujemy stypendia studentom z dziedziny sztuki, muzyki, literatury itp. Stypendia są dosć skromne, o czym Pani wie – otrzymała je Pani także. Opiekunem moralnym jest patriarcha w Aleksandrii, a główne biuro miesci się obecnie w Findandii. Mamy grupy na całym swiecie.” (str.32)

Aleksandra Ziółkowska-Boehm, „Korzenie są polskie”. Rozdział: „Dobre imię polskich inżynierów –Zdzisław Przygoda z Toronto, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1992, ISBN 83-7066-406-7


" The Constantinian Knights are a chivalric organization similar to the Knights of Malta. The traditions of the order go back to 314 A.D. and the times of Constantin the Great. We are a charity organization offering scholarships for students in the fields of art, mu­sic and literature. The scholarships are modest, as you well know, having been a recipient yourself. Spiritual guidance and support is provided by the Patriarch of Alexandria. The central office of the order is now in Finland. There are several branches throughout the world”. (pg. 155)

 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, „The Roost Are Polish”. Chapter: Zdzislaw Przygoda the Reputable Name Among Polish Engineers, Toronto 2004, ISBN 0-920517-05-6Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza