niedziela, 28 czerwca 2009

BIOGRAM

ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA - BOEHM urodziła się w Łodzi 15 kwietnia 1949 roku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, następnie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1972-1974 asystentka i sekretarka Melchiora Wańkowicza (jej pisarz zadedykowal drugi tom "Karafki LaFontaine'a" i jej zapisał w testamencie swoje archiwum). W latach 1977-1981 -członek Redakcji Repertuaru Teatru Telewizji Polskiej w Warszawie.


STYPENDYSTKA
Oxford Language Centre w Oxfordzie (1975); W latach 1981-1983 - stypendium Ontaryjskiego Ministerstwa Kultury, Kanadysko-Polskiego Instytutu Naukowego w Toronto; Fundacji Adama Mickiewicza w Toronto i uniwersytetu w Toronto;
Stypendium Institute of International Education, Fulbright (Waszyngton, D.C. 1985), Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork 1990), FULBRIGHT scholar (2006-2007).


CZłONKOSTWO:
ZAIKS (Warszawa 1976-),
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Warszawa 1990-),
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn 1994-),
Fundacja Kościuszkowska (Nowy Jork 1991-),
Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Nowy Jork 1991-),
Amerykański PEN Club (Nowy York 1998-),
Fulbright Association (Washington, DC 2007-)
.
NAGRODY:

KONTRASTY (miesięcznik reporterów 1980),
ZŁOTY EXLIBRIS (Książnica Pomorska 2001),
THE DELAWARE DIVISION OF THE ARTS (2006).
ZWIAZEK PISARZY POLSKICH NA OBCZYZNIE, UNION OF POLISH WRITERS ABROAD, (Londyn
2007).
.
OMÓWIENIA książek Aleksandry Ziółkowskiej - Boehm ukazały się między innymi w pismach: Odra, Nowe Książki, Twórczość, Puls, Arkusz, Więź, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Polityka,Twój Styl, Pani, Zwierciadlo, Nowy Dziennnik, Kultura, The Sarmatian Review, The Polish Review, Periphery.


KSIĄŻKI
BLISKO WAŃKOWICZA (Kraków 1975, 1978, 1988),
Z MIEJSCA NA MIEJSCE (Kraków 1983, Warszawa 1986, 1997),
SENATOR HAIDASZ (Toronto1983),
DREAMS AND REALITY (Toronto 1984),
KANADA, KANADA... (Warszawa 1986),
DIECEZJA ŁÓDZKA I JEJ BISKUPI (Poznań-Łódź1987),
MOJE I ZASŁYSZANE (Warszawa 1988),
KANADYJSKI SENATOR (Warszawa 1989),
NA TROPACH WAŃKOWICZA (Warszawa 1989, Warszawa 1999),
PROCES M.WAŃKOWICZA 1964 ROKU (Warszawa 1990),
NIE TYLKO AMERYKA (Warszawa 1992),
KORZENIE SĄ POLSKIE (Warszawa 1992),
ULICA ŻÓŁWIEGO STRUMIENIA (Warszawa 1995, 2004),
AMERYKANIE Z WYBORU (Warszawa 1998),
PODRÓŻE Z MOJĄ KOTKĄ (Warszawa 2002, 2004),
NIE MINĘŁO NIC, PRÓCZ LAT (z Szymonem Kobylińskim) (Warszawa 2003)
THE ROOTS ARE POLISH (Toronto 2004),
KAJA OD RADOSŁAWA, CZYLI HISTORIA HUBALOWEGO KRZYZA (Warszawa 2006),
OTWARTA RANA AMERYKI (Bielsko Biala 2007),
NA TROPACH WANKOWICZA - PO LATACH (zapowiedź, 3 wydanie poszerzone)
DWÓR W KRASNICY I HUBALOWY DEMON (zapowiedź)
OPEN WOUNDS – A NATIVE AMERICAN HERITAGE (zapowiedź)Fragmenty trzech jej książek ukazały się w języku niemieckim (Nordost-Archiv, 2001, Luneburg,
Germany).
PRACE REDAKCYJNE (wstęp, przypisy i opracowanie):
*"M. Wańkowicz. Reportaże zagraniczne" (Kraków 1981),
*"Korespondencja Krystyny i Melchiora Wańkowiczów" (Warszawa 1992),
*"Korespondencja Jerzy Giedroyc - Melchior Wańkowicz" (seria "Archiwum Kultury", Warszawa 2000).
*"Dzieła emigracyjne" i "Dzieła przedwojenne Melchiora Wańkowicza" (seria, Warszawa 1990),
*"King i Krolik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wankowiczow" , 2 tomy (Warszawa 2004).

AUTORKA SCENARIUSZA widowiska muzycznego: "2 Korpus w piosenkach Ref-Rena" (zrealizowanego w TV Warszawa 1991, reż. Barbara Borys-Damięcka).

UDZIAŁ I KONSULTACJA w dokumentalnych filmach poświęconych Zbigniewowi Brzezinskiemu, senatorowi Stanleyowi Haidaszowi (TV Warszawa, reż. Zbigniew Kowalewski), Melchiorowi Wańkowiczowi (TV Warszawa, reż Piotr Morawski) i Korczakowi Ziolkowskiemu (TV Philadelphia).

Mieszka w Wilmington w stanie Delaware, regularnie odwiedza Polskę. Dziewięć lat mieszkała w Teksasie, niemal rok w Północnej Karolinie, ponad dwa lata w Toronto. Jej mąż, Amerykanin, Norman Boehm, jest specjalistą od kontraktów firm olejowych (spędził 23 lata pracując dla firm Aramco i Exxon w Arabii Saudyjskiej, Londynie i Norwegii). Syn, Thomas Tomczyk, z wykształcenia architekt i fotoreporter, prowadzi własne pismo: The Bay Islands Voice.

BIOGRAMY ALEKSANDRY ZIÓŁKOWSKIEJ-BOEHM
znajdują się w następujących wydawnictwach słownikowych:
*KTO JEST KIM W POLSCE, Interpress, Warszawa (od 1989 r.)
*POLSCY PISARZE WSPÓŁCZEŚNI, Lesław Bartelski, PWN 1995
*STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH: II Zeszyt o twórczości członków SPP, Warszawa 1995
*POLACY W ŚWIECIE, Kwartalnik Biograficzny Polonii, Nr 6, Paryż 1995
*ENCYKLOPEDIA POLSKIEJ EMIGRACJI Red. Kazimierz Dopierala. Tom 5, Oficyna Wydawnicza Kucharski Toruń 2005. s. 425-426,
*WHO IS WHO IN POLISH AMERICA, Bicentennial Publishing Corp., New York, USA 1996
*INTERNATIONAL WHO'S IS WHO OF INTELLECTUALS, Cambridge, England, 1992
*FIVE THOUSAND PERSONALITIES OF THE WORLD, Raleigh, N.Carolina, USA, 1992
*INTERNATIONAL AUTHORS AND WRITERS WHO'S WHO, 16th edition, Cambridge, England, 1999
*MARQUIS WHO'S WHO IN THE EAST (od 27edycji), New Providence, NJ, USA, 1998
*MARQUIS WHO'S WHO OF AMERICAN WOMEN (od 22 edycji), New Providence, NJ, USA
*MARQUIS WHO'S WHO IN AMERICA (od 54 edycji), New Providence, NJ, USA
*MARQUIS WHO IS WHO IN THE WORLD (od 17 edycji, New Providence, NJ, USA

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza